IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Türkçe 

Valvos Vana olarak sektördeki bilgi birikimimizi, inovasyonlarımız ile birleştirerek hem Ülkemizin sanayisine hem de dış ticaretimize değer katmak istiyoruz.

  • 1 ERGONOMİK TASARIM
     Valvos ürünlerinde birinci öncelik inovatif ve ergonomik tasarımdır. Bu husus üretimimiz bütün aşamasında vazgeçilmezdir.
  • 2 ÇEVRECİ ÜRETİM
     Valvos a dan z ye tüm üretim süreçlerinde doğaya saygılı işlemler yürütür ve geri dönüşümü yüksek yan ham maddeler kullanır.
  • 3 UYGUN MALİYET
     Bizim için iyi ürün üretmek kadar bu ürünün her kitle tarafından uygun maliyetle satın alınabilir olması da önemlidir.

AKTÜATÖR GRUBU

SEVİYE GRUBU

VANA GRUBU

SOLENOİD VALF
http://www.valvos.com.tr/img/uploads/metal.jpg

METAL KOMPANSATÖR